Svátky města Olomouce
21. června 2008 10:15:58
img00005.jpg
obrázek 05 zbroj švédského válečníka