Pohodové odpoledne
30. května 2008 17:33:43
img00007.jpg
obrázek 07 cihla pálená mezi vepřovicema